الزامات رگولاتوری
 
 
مصوبات
مصوبه 181
مصوبه 200
مصوبه شماره 1 جلسه شماره 192 کميسيون
مصوبه شماره 1 جلسه شماره 237 کمیسیون
مصوبه شماره 3 جلسه شماره 230 کمیسیون
مصوبه 152-1 تعرفه خدمات اینترنت پر سرعت از طریق فناوری ADSL
مصوبه 152-4 اصول حاکم بر دستور العمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی
 
  سامانه رسیدگی به شکایات مشتریان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تلفن 195